Spørgsmål om medlemskab

 1. Hvad koster det?
  1. Man skal ikke betale for at blive medlem af POGI. Alle medlemmer skal udpege en fra deres organisation, der deltager i de to årlige styregruppemøder – det er typisk en indkøbs- eller miljøchef. Derudover deltager POGI’s medlemmer i udvikling af indkøbsmål, hvilket betyder at i gerne skal kunne deltage med en person der har en form for specialviden på det område indkøbsmålet favner. Det kan både være en miljø- og indkøbsfaglig medarbejder i kan vælge at tilmelde. Vi forventer ikke at alle medlemmer kan deltage i alle måludviklingsforløb, med hvis man har en relevant fagperson i sin organisation, vil det være oplagt at denne får lov til at påvirke udformningen af det nye indkøbsmål.
 2. Hvordan bliver en kommune eller region medlem af POGI?
  1. Partnerskabet er åbent for alle regioner og kommuner, hvorfor der ikke behøves nogen egentlig godkendelse fra styregruppen forud for indmeldelsen. De eneste formelle krav POGI stiller til nye medlemmer er, at de skal have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik eller –strategi, og at borgmesteren eller regionsrådsformanden skriver under på en indmeldingsblanket. Det forventes ikke, at et nyt medlem allerede ved indmeldelse kan overholde alle POGIs indkøbsmål. Efter indmeldelsen udfærdiger det nye medlem i samarbejde med Miljøstyrelsen en implementeringsplan, for at skabe overblik over hvornår det nye medlem vil kunne leve op til alle indkøbsmålene.
 3. Hvordan bliver andre offentlige organisationer medlem af POGI?
  1. Andre offentlige institutioner end kommuner og regioner kan også blive medlem af POGI, efter en konkret vurdering af styregruppen. Det styregruppen lægger vægt på er, om det potentielle nye medlems indkøbsportefølje favner bredt, og ikke blot er fokuseret på produkter inden for få afgrænsede produktområder. Er du i tvivl om din organisation kan blive medlem, er du altid velkommen til at skrive til Miljøstyrelsen: ansvarligeindkob@mst.dk

Spørgsmål om indkøbsmålene

 1. Hvordan forholder indkøbsmålene sig til FNs verdensmål?
  1. POGIs medlemmer skal have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik, der beskriver hvorledes de arbejder med grønne indkøb. På denne måde støtter POGI op om særligt delmål 12.7. Derudover er der krav under flere af indkøbsmålene der fokuserer på emner, som også adresseres i nogle af delmålene. For eksempel er det et krav, at det træ og papir POGIs medlemmer skal være FSC- eller PEFC-mærket, hvilket kan være medvirkende til opfyldelse af delmål 15.2.
 2. Hvordan forholder indkøbsmålene sig til overgangen til en cirkulær økonomi (CØ)?
  1. Flere af de krav POGI stiller handler om holdbarhed, levetidsforlængelse, rene produkter og ren produktion. Disse fokusområder udgør en del af fundamentet for CØ, men der er endnu ingen indkøbsmål der stiller direkte krav til fx tilbagetagningsordninger eller lukkede produktkredsløb. Dog er CØ på dagsordenen blandt mange af POGIs medlemmer, og da det er medlemmerne selv der sætter retningen for udvikling af nye kriterier, er det sandsynligt at der fremover vil komme øget fokus på at adressere omstillingen til CØ gennem POGIs indkøbsmål.