"

Forum og POGI i 2020: Gratis online-kurser og nye indkøbsmål

2020 byder på masser af spændende aktiviteter i Forum og i POGI. Forum lægger ud med to gratis kurser, der på grund af coronavirus afholdes som webinarer i slutningen af april. Den 29. april og 6. maj kan du få undervisning i at bruge Miljøstyrelsens TCO-værktøjer, og den 30. april er der opstartsmøde af temagruppen om indkøb af bæredygtig IT. I 2020 tager POGI fat på at revidere indkøbsmålene for transport, storkøkkenudstyr og legetøj. 


Vil du være med til at sætte yderligere skub på bæredygtige offentlige indkøb i Danmark? Så er Forums populære temagrupper måske noget for dig. I temagrupperne mødes folk med viden og erfaring inden for et bestemt tema: Indkøbere fra både den offentlige og den private sektor, leverandører, branchefolk, konsulenter, NGO’er, forskere og andre ressourcepersoner.

Her i 2020 sætter vi fokus på væsentlige emner som bæredygtigt indkøb af IT-løsninger og transport. En tredje temagruppe i 2020 bærer overskriften ”Fra grønt indkøb til grønt forbrug”.

– Det bliver en spændende temagruppe, som kommer til at handle om, hvordan man kan danne sig et overblik over de værdier, som organisationen allerede råder over. Det kan fx handle om at sætte kommunens møbler i system, så der skabes et samlet overblik over de møbler, som fx en kommune råder over. På den måde kan de få en længere levetid. Det mindsker miljøbelastningen, og kan samtidig frigive midler til fx grønne investeringer, siger Rikke Dreyer, der er formand for Forum for Bæredygtige Indkøb.

Temagruppen om bæredygtige indkøb af IT indledes med et webinar den 30. april. Du kan tilmelde dig her.

Opstartsmøder for temagrupperne om Transport og ”Fra grønt indkøb til grønt forbrug ”vil senere blive meldt ud på vores hjemmeside ansvarligeindkøb.dk, her i nyhedsbrevet og i LinkedIn-gruppen ”Ambassadører for grønne indkøb”. Hvis du ikke er medlem i forvejen, så kan du blive det her.

Bliv klogere på Miljøstyrelsens TCO-værktøjer og indkøb af bæredygtigt træ

Udover temagrupperne tilbyder Forum to spændende seminarer i 2020. På det første seminar, der afholdes online, bliver du undervist i at bruge Miljøstyrelsens TCO-værktøjer (Total Cost of Ownership). Ideen med TCO er at medregne fremtidige udgifter i produktets levetid. I stedet for blot at se på, hvad der er billigst i indkøbspris. Kurset gør dig i stand til at vælge det produkt, der samlet set og gennem hele produktets levetid er det billigste.

De to TCO-webinarer er overtegnede, men vi vil sørge for at optage og uploade webinaret, så du kan se det senere. Hold øje med næste nyhedsbrev, hvor vi lægge et link til det.

På det andet seminar får du en til introduktion til værktøjer og vejledninger til indkøb af bæredygtigt træ. Samtidig vil der på seminaret være god mulighed for at dele viden og erfaringer med andre offentlige indkøbere. Vi afholder ét seminar på Sjælland og ét i Jylland. Datoerne for disse er ikke fastlagt endnu, men vil blive meldt ud på vores hjemmeside ansvarligeindkøb.dk, her i nyhedsbrevet og i vores LinkedIn-gruppen ”Ambassadører for grønne indkøb”.

POGI reviderer fire indkøbsmål

I 2020 genoptager POGI arbejdet med at revidere det nuværende indkøbsmål for transport og målene for storkøkkenudstyr, legetøj og byggeri står også over for en revidering. For alle fire mål gælder det, at arbejdsgrupperne vil vægte miljø, ressourcer og sundhedsmæssige aspekter højt, ligesom Regeringens klimamålsætning med 70 % CO2-reduktion i 2030 naturligvis også er i fokus.