"

Invitation til konference “Mærk verdensmålene”

Den første konference af sin art i Danmark – måske i verden. Konferencen henvender sig til private og offentlige virksomheder, der ønsker at blive inspireret til at benytte mærkeordninger til at integrere ét eller flere af FN’s 17 verdensmål i deres forretning eller organisation.

Konferencens output er et inspirationskatalog med 50 idéer til konferencens deltagere, europæisk erhvervsliv, mærkeordningerne og samfundet til at implementere og kommunikere verdensmålene. Under konferencen vil der blive præsenteret idéer, som deltagerne opfordres til at indgå i en dialog om og arbejde videre med, ligesom der bliver rig lejlighed til at formidle egne bidrag til inspirationskataloget. Det endelige katalog bliver udarbejdet efter konferencen og sendt til alle deltagere.

TID: ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2018 KL. 09:00 TIL 15:30
STED: BØRSSALEN, DANSK ERHVERV
PRIS: 499 DKK + MOMS (EARLY BIRD INDTIL 1. NOVEMBER 2018)
FRA 2. NOVEMBER 2018 ER PRISEN 599 DKK + MOMS