Invitation til seminar om fremtidens TCO-værktøjer

Foto: Colourbox

Miljøstyrelsen inviterer til seminar og workshop om fremtidens TCO-værktøjer

Vær med til at påvirke det næste skridt for totalomkostnings-værktøjer og grønne offentlige indkøb. Miljøstyrelsen inviterer til tre seminarer om udvikling af nye værktøjer til beregning af TCO (Total Cost of Ownership) i forbindelse med udbud og indkøb i det offentlige.
Klik for tilmelding til ét af seminarerne:

Program
09:00 – Registrering
09.30 – Velkommen og baggrund for seminaret

  • Oplæg: Erfaringer med TCO fra en lokal offentlig institution
  • Workshop: Erfaringer og udfordringer med TCO i virkeligheden
  • Frokost
  • Workshop: Ideer til nye TCO-værktøjer og andre mulige løsninger

14.00 – Netværk og tak for i dag
Det vil ikke være et krav for deltagelse i workshoppen at have erfaring med brug af TCO-værktøjer, eller at man tidligere har brugt TCO-beregninger som en del af et udbud eller indkøb, kun at man arbejder med udbud/indkøb i eller på vegne af en offentlig organisation.
Husk at deltagelse kræver tilmelding.

Spørgsmål rettes til Nicholas Krøyer, PlanMiljø, på nmk@planmiljoe.dk

Vi ser frem til at se dig.

Hilsen Miljøstyrelsen


Total Cost of Ownership (TCO) er en hyppigt anvendt betegnelse for beregning af de omkostninger der er forbundet med køb og brug af produkter. Det dækker over beregningen af et produkts reelle pris for køberen, ved at medregne alle de omkostninger, der er forbundet med køb, anvendelse og bortskaffelse/overdragelse af et produkt.

Regeringen arbejder for, at totalomkostninger og livscyklusvurderinger i højere grad indgår i beslutningsgrundlaget for offentlige indkøb og byggeri, så den offentlige indkøber og bygherre træffer beslutning ud fra de samlede omkostninger i stedet for indkøbsprisen alene. Derfor vil regeringen udarbejde en række nye totalomkostnings-og livscyklusværktøjer, samt indarbejde udgifter til eller indtægter fra affaldshåndtering og videresalg i de eksisterende og nye værktøjer.

Find Miljøstyrelsens TCO-værktøjer her.
Se eksempler på TCO i praksis her.