"

Kom med i temagruppe om indkøb og FN’s 17 verdensmål

Efter sommerferien sætter vi gang i en ny temagruppe der skal udforske sammenhængene imellem indkøb og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og hvordan man som indkøber konkret kan bidrage til at fremme verdensmålene.

Bæredygtige indkøb kan potentielt bidrage positivt til næsten alle 17 verdensmål – både i Danmark og i de lande, hvor de indkøbte produkter produceres, for eksempel gennem krav til arbejdsmiljø, arbejdstagerrettigheder, produktionsmetoder og indhold af skadelige kemikalier.

Det skyldes hovedsageligt, at mange af de lande, hvorfra vi køber tekstiler, kaffe, elektronik osv. er meget langt fra at nå målene. Derfor kan det give stor effekt, hvis både offentlige og private virksomheder inddrager indkøb som et centralt indsatsområde i deres strategier for at bidrage til verdensmålene.

Danmark er nået relativt langt med at imødekomme verdensmålene, men på mål 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion, har vi stadig et stykke vej tilbage. Det gælder særligt delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

I Forums temagruppe om Indkøb og FN’s verdensmål, vil du få inspiration fra virksomheder og offentlige organisationer, der har fundet gode løsninger i arbejdet med verdensmålene, og du vil få værktøjer til at arbejde struktureret med verdensmålene gennem indkøb. Du vil blandt andet få input til, hvordan udvalgte verdensmål kan prioriteres, og hvordan krav i udbuds- eller indkøbsfasen kan bidrage til at fremme disse mål.

Temagruppen vil have fire arrangementer fordelt over et år. Det nærmere indhold vil blive tilpasset deltagernes behov.

Skriv til kontakt@ansvarligeindkob.dk og få program og besked når gruppen starter.