Kommunerne som drivkraft i den grønne omstilling

Foto: Realdania og Sustania

Kommunernes mange klimatiltag bør i langt højere grad samles under en strategisk grøn omstillingsdagsorden, som tager fat, hvor der er mest at hente

Af Anna Esbjørn og Henrik Gudmundsson, CONCITO

Det står klart, at nationalstaterne ikke kan drive klimaomstillingen alene, og Parisaftalen opfordrer direkte byer og lokale myndigheder til at hjælpe med omstillingen. Det er en opgave, som sammenslutninger af lokale myndigheder og byer over hele verden i stort omfang har tilsluttet sig.

Det globale klimabynetværk C40 har vurderet, at 40 % af Parisaftalens mål kan leveres af verdens byer. Men det samlede lokale bidrag kan måske blive endnu større. Vigtigheden af en lokal indsats øges yderligere, når man husker på, at netop i byerne vil omstillingen til et klimaneutralt og -robust samfund også understøtte en bæredygtig udvikling med høj livskvalitet og gode omgivelser for alle.

Borgere og virksomheder skal opleve, at den grønne omstilling bringer dem et bedre sted hen, for at de bliver aktive medspillere. Og deres engagement ligger i stort omfang lokalt, hvilket Realdanias og Sustainias Klima100-rapport også viser. Spørgsmålet er: Har også danske kommuner politisk vilje, mod og muskler til for alvor at tage de næste markante skridt mod at reducere udledningerne og tilpasse sig til de forandringer, der uvægerligt kommer?