"

Artikel #Miljømærkning #Møbler – Møbelindustrien og kommuner stiller krav til hinanden i konstruktiv dialog om indkøbsaftaler

Der var ivrig dialog og positive tilkendegivelser, da møbelindustrien tog imod invitationen fra blandt andre Københavns Kommune og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og kom til workshop om miljømærkekrav i de kommende indkøbsaftaler. Men der blev også stillet krav den anden vej: ”Hvis vi lader vores møbler miljømærke, skal I også honorere indsatsen med efterspørgsel”, lød budskabet fra virksomhederne.

Møbelvirksomheder og offentlige indkøbere mødte talstærkt op, da Københavns Kommune og POGI i samarbejde med Statens og Kommunernes Indkøb (SKI), Træ- og Møbel Industrien og Miljømærkning Danmark inviterede til seminar og workshop d. 1. oktober.Anledningen var Københavns Kommunes nye politik om miljømærkede indkøb, en politik SKI med sin udbudsviden bistår til som sparringspartner.  SKI gennemfører det næste udbud af kontormøbler i 2020. Hvis SKI’s kunder efterspørger miljømærkede produkter, og markedet kan honorere indkøbsbehovet, vil dette ses afspejlet i udbudsmaterialet. Da møbelindustrien i øjeblikket vurderes at kunne tilbyde relativt få miljømærkede produkter, er en tidlig og fokuseret dialog et godt redskab til at fremme markedet. Og da udbuddet allerede annonceres i 2020, er det nu, at markedet skal varsles, så virksomhederne får tid til at omstille sig for at honorere efterspørgslen efter miljømærker.