Livscyklusberegninger – ny rapport om metoder og erfaringer

Livscyklusberegninger (LCC) går skridtet videre end totalomkostningsberegninger (TCO) og prissætter de faktiske omkostninger for både miljø, klima og pengepung, når der købes ind

Reglerne om brug af LCC-beregninger i EU udbud er beskrevet i udbudsdirektivet og udbudsloven, og der er udviklet enkelte LCC-værktøjer, der formentlig kun er få, der har prøvet at anvende i praksis.

Derfor har ICLEI udarbejdet en rapport, der fortæller hvad LCC er og giver overblik i nogle af de praktiske erfaringer, der er gjort med at brug LCC-beregninger i udbud. Endelig giver rapporten overblik over, hvad der findes af LCC-værktøjer og præsenterer state of the art case-eksempler.