"

Offentligt indkøb af lys-som-en-service

Den belgiske by Mechelen har i udbud af belysning for fire bygninger efterspurgt lys-som-en service i stedet for at indkøbe armaturer og strøm.

Da byen Mechelen skulle sendte belysning for fire bygninger i udbud, lagde de vægt på løsninger med lavt energiforbrug og cirkulære forretningsmodeller. De har valgt at indgå en 15-årig kontrakt på lys-som-en-service. Den væsentligste forskel på denne model og det mere traditionelle indkøb af lysarmaturer er, at det påhviler leverandøren at opretholde det fremtidige vedligehold og effektivitet.