"

Artikel #Miljømærkning #Tekstiler – Mange ønsker mere miljømærket arbejdsbeklædning og kontorartikler

Grønne indkøb forudsætter, at der er grønne produkter at vælge i mellem. Derfor har Københavns Kommune igangsat en markedsinvolvering, som har til formål at få mere miljømærket arbejdsbeklædning og flere miljømærkede kontorartikler med på kommende offentlige indkøbsaftaler. For at gøre det endnu mere attraktivt for de leverandører, der leverer til det offentlige, har Københavns Kommune spurgt andre offentlige indkøbere, om de vil bakke op om deres markedsinvolvering.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb har besluttet at bakke op om dette initiativ. Vil I være med?”, lød spørgsmålet i de breve, som blev sendt til bl.a. kommuner og regioner i starten af september. Formålet er at indsamle underskrevne, men uforpligtende tilkendegivelser, om at dem der bakker op på sigt, vil være interesserede i at købe mere miljømærket arbejdsbeklædning og kontorartikler. Med miljømærker menes primært de to officielle miljømærker det nordiske miljømærke Svanemærket og det europæiske miljømærke EU-Blomsten. Indkøberne opfordres også til at angive den forventede årlige indkøbssum.