Om Forum

Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat som et initiativ under Miljøministeriet i oktober 2010. Vi arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder. Det gør vi blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører.

Forum er et non-profit netværkssamarbejde mellem organisationer på tværs af brancher og sektorer, der handler om at synliggøre fordelene ved bæredygtige indkøb for samfundet, virksomheder og organisationer. Forum er åbent for alle med interesse for bæredygtige indkøb. Medlemskab er gratis, uforpligtende og personligt.

Forum driver portalen http://www.ansvarligeindkob.dk/, der samler og formidler viden og værktøjer og best practice cases samt løbende udsender nyheder om bæredygtige indkøb fra ind- og udland. Ydermere driver vi en række temagrupper. Vi har et tæt samarbejde med Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, så flere får gavn af Partnerskabets ambitiøse grønne indkøbsmål.

Sekretariat for Grønne Indkøb varetages af teamet ‘Grønne Indkøb’ under enheden ‘Erhverv’  i Miljøstyrelsen. Sekretariatet administrerer to initiativer: Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Sekretariatet igangsætter, koordinerer og yder faglig bistand til mange af Forums aktiviteter. Sekretariatet varetager også den løbende kommunikation.

Sekretariatets nøglepersoner er:

 • Susanne Ulrich, Sekretariatsleder, Kontorchef
 • Karen Munch Mortensen, Funktionsleder
 • Dorte Mindegaard Petersen
 • Rune Buchdal Nielsen
 • Marie Louise Rementorp
 • Jeppe Nothlev Nørtoft
 • Natalie Kofoed Ndra, Studentermedhjælper

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har brug for hjælp, eller hvis du har ideer eller erfaringer, som du vil dele med andre.

Skriv til ansvarligeindkob@mst.dk

v/Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Forums styregruppe mødes tre gange om året for at fastlægge strategi og indsatsområder. Medlemmerne af styregruppen er:

 • Rikke Dreyer, Chefkonsulent, Miljømærkning Danmark (formand)
 • Malene Jæpelt, Chefkonsulent, Dansk Erhverv
 • Tobias Johan Sørensen, Klimaanalytiker, CONCITO
 • Mette Hoffgaard Ranfelt, Miljøpolitisk chefrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
 • Troels Johansen, IT Branchen
 • Ole Ravnholt Sørensen, Danske Regioner
 • Alexandra Thempler, Konsulent, Dansk Industri
 • Nanna Callisen Bang, Direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)
 • Jeanet Mørk, Markedschef, DILF, Dansk Indkøbs- og Logistik Forum
 • Morten Hadsund Brodde, FSC
 • Sara Azoulay Pedersen, HORESTA/Green Key
 • Charlotte Sander Vejlgaard, Sekretariatsleder, IKA, Foreningen af offentlige indkøbere i Danmark
 • Anne Ley, Konsulent, Kommunernes Landsforening
 • Ida Meulengracht Ginsborg, Specialkonsulent, Københavns Kommune
 • Rasmus Nielsen, Specialkonsulent, Regionernes Fælles Indkøb (RFI)
 • Steffen Lervad Thomsen, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
 • Adam Goslett, SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice
 • Michael Terkelsen, Udbudsjurist, SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice
 • Niklas Jarnit, BL – Danmarks almene boliger
 • Mikkel Jungshoved, BL – Danmarks almene boliger

Du kan frit bruge logo og billeder til arrangementer eller artikler der er relateret til Forum for Bæredygtige Indkøb. Sekretariat forbeholder sig retten til at indskrænke brugen af billederne.

Rikke Dreyer, formand, Forum for Bæredygtige Indkøb

Jacob Lamm Zeuthen, næstformand, Forum for Bæredygtige Indkøb

Logo, Forum for Bæredygtige Indkøb