Om Forum

Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat som et initiativ under Miljø- og Fødevareministeriet i oktober 2010. Vi arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder. Det gør vi blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører.

Forum er et non-profit netværkssamarbejde mellem organisationer på tværs af brancher og sektorer, der handler om at synliggøre fordelene ved bæredygtige indkøb for samfundet, virksomheder og organisationer. Forum er åbent for alle med interesse for bæredygtige indkøb. Medlemskab er gratis, uforpligtende og personligt.

Forum driver portalen http://www.ansvarligeindkob.dk/, der samler og formidler viden og værktøjer og best practice cases samt løbende udsender nyheder om bæredygtige indkøb fra ind- og udland. Ydermere driver vi en række temagrupper. Vi har et tæt samarbejde med Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, så flere får gavn af Partnerskabets ambitiøse grønne indkøbsmål.

Sekretariatet

Sekretariat for Grønne Indkøb er finansieret af Miljøstyrelsen. Sekretariatet administrerer Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Sekretariatet igangsætter, koordinerer og yder faglig bistand til mange af Forums aktiviteter. Sekretariatet varetager også den løbende kommunikation. Desuden har sekretariatet en hotline hvor eksperter står klar til at rådgive og hjælpe dig videre med bæredygtige indkøb.

Sekretariatets nøglepersoner er:

 • Birgit Munck-Kampmann fra NIRAS, sekretariatsleder
 • Gitte Rüsz Andersen fra NIRAS, koordinator
 • Anette Petersen fra inVirke, kommunikationsansvarlig
 • Mikkel Stenbæk Hansen fra Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), CSR-ekspert
 • Peter Jørgensen fra Bird&Bird, udbudsekspert

Hertil kan sekretariatet gennem NIRAS trække på eksperter inden for kemi, cirkulær økonomi, transport, byggeri og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har brug for hjælp, eller hvis du har ideer eller erfaringer, som du vil dele med andre.

Skriv til kontakt@ansvarligeindkob.dk eller ring på 60 39 44 89.

c/o NIRAS, Sortemosevej 19, 3450 Allerød

Styregruppen

Forums styregruppe mødes to gange om året for at fastlægge strategi og indsatsområder. Medlemmerne af styregruppen er:

 • Rikke Dreyer, Chefkonsulent, Miljømærkning Danmark (formand)
 • Jakob Lamm Zeuthen, Miljøchef, Dansk Erhverv (næstformand)
 • Sine Beuse Fauerby, Energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
 • Simon Stig Gylling, Miljøkonsulent, Dansk Byggeri
 • Katrine Stockholm, Seniorkonsulent, Strategisk Indkøb, Danske Regioner
 • Tina Sternest, Miljøkonsulent, DI, Dansk Industri
 • Mikkel Stenbæk Hansen, Direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)
 • Søren Vammen, Direktør, DILF, Dansk Indkøbs- og Logistik Forum
 • Anna Esbjørn, Programleder, Fremtidens Byer, CONCITO
 • Mikael Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA/Green Key
 • Charlotte Sander Vejlgaard, Sekretariatsleder, IKA, Foreningen af offentlige indkøbere i Danmark
 • Susanne Nørlund Munk, Konsulent, Kommunernes Landsforening
 • Thomas A. Christensen, Miljø- og klimarådgiver, Københavns Kommune
 • Dorte Feldborg, Udbudschef, Regionernes Fælles Indkøb (RFI)
 • Michael Damm, Bæredygtigheds- og Udviklingschef, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
 • Katrine Pape Huldahl, CSR ansvarlig, SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice
 • Michael Terkelsen, Udbudsjurist, SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice
 • Marie Louise Rementorp, Miljøstyrelsen
 • Dorte Mindegaard Petersen, Miljøstyrelsen

Pressebilleder

Du kan frit bruge logo og billeder til arrangementer eller artikler der er relateret til Forum for Bæredygtige Indkøb. Sekretariat forbeholder sig retten til at indskrænke brugen af billederne.

Rikke Dreyer, formand, Forum for Bæredygtige Indkøb

Jacob Lamm Zeuthen, næstformand, Forum for Bæredygtige Indkøb

Logo, Forum for Bæredygtige Indkøb