ONLINE ÅRSKONFERENCE: INDKØB AF BÆREDYGTIG TRANSPORT I EN KLIMATID

Få ny inspiration og gode råd, når Forum for Bæredygtige Indkøb og Parternskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) holder online årskonference d. 5. november.

Hos Forum og POGI er vi glade for at kunne præsentere programmet for årskonferencen, hvor vi sætter spot på bæredygtig transport. Programmet indeholder en perlerække af indlæg fra kommuner, regioner, erhvervsliv og forskere. Som deltager får du inspiration fra konkrete cases, gode råd og indsigt i værktøjskassen med hjem. Du får også spændende perspektiver på fremtidens grønne transport. Endelig kan du overvære dette års overrækkelse af prisen ”Verdens Bedste Indkøber”.

Program for årskonference for bæredygtige indkøb
– INDKØB AF BÆREDYGTIG TRANSPORT I EN KLIMATID

Dato: 5. november 2020. Sted: Online


Deltag i årskonferencen og få gode råd om de væsentligste indkøbstemaer lige nu

Er du er indkøber på en arbejdsplads, der  vil bidrage til at nå målet om en 70 % CO2-reduktion i 2030? Så må du ikke gå glip af denne konference om indkøb af bæredygtige transportløsninger! Du får det sidste nye fra feltet og dugfriske ideer med hjem.

På Forum for Bæredygtige Indkøbs og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs årskonferencen ser vi nærmere på indkøb af køretøjer, varelevering og transportydelser, der kan bidrage til at nedbringe klimabelastningen. Og det er et højaktuelt tema: Der er både en dansk klimalov og en klimaplan på vej samt et nyt EU-direktiv om renere og mere energieffektive køretøjer. Det betyder, at vi kan forvente nye krav til bæredygtig og klimavenlig transport, der giver udfordringer for markedet og indkøbet, men også spændende og innovative muligheder.

9:30 – 9:45 Velkomst og åbningstale v. Lea Wermelin, Miljøminister (video)
9:45 – 10:00 Sammen om grønne indkøb – også af transport v. Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtige Indkøb og chefkonsulent i Miljømærkning Danmark og Anette Juhl Winter, formand for POGI og indkøbs- og udbudschef i Aarhus Kommune
Session I Bæredygtigt indkøb af transport – hvor er vi på vej hen?
10:00 – 10:45 Fremtidens bæredygtige transport – udfordringer og muligheder v. Kristian Hegner Reinau, lektor, Sektionen for Veje, Trafik og Transport, Aalborg Universitet.

Hvordan ser den teknologiske udvikling ud på transportområdet , og hvad er mulighederne på kort og på længere sigt?

Erhvervslivets perspektiver for klimavenlig transport og professionelle indkøberes krav hertil v. Jesper Højte, fagchef for transport og infrastruktur, Dansk Erhverv

Hvordan tænker erhvervslivet, at man kan indføre bæredygtig transport og dermed bidrage til at nå klimamålsætningerne?

Ny samarbejdsaftale om grøn transport: nye grønne krav til branchen? Cecilie Schwartz Førby, udbudschef, Odense Kommune

Regeringen har indgået klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik med Københavns, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle og Frederiksberg Kommune. Hvordan kom aftalen i hus, hvilken betydning får den for kommunerne og hvordan arbejder Odense i øvrigt med indkøb af grøn transport?

10:45 – 11:15 Paneldebat

Debat og spørgsmål fra deltagere til  formiddagens oplægsholdere.

11:15 – 11:30 Pause
Session II Indkøb af bæredygtig transport – et indblik i værktøjskassen og de gode eksempler – hvad kan indkøberne gøre?
11:30 – 12:45 Dugfriske bud på grønne krav til varelevering v. repræsentant fra temagruppen

Forums temagruppe om bæredygtig transport præsenterer resultaterne af gruppens arbejde. Få gode råd og eksempler.

Case 1: Omstilling til mere bæredygtig transport – hvordan? v. Thomas Mark Bøgeskov, logistikchef i Region Hovedstaden

Hør hvordan Region Hovedstaden arbejder med omstilling til mere bæredygtig transport.

Case 2: Sådan sammenligner du de faktiske priser – anvendelse af totalomkostninger i køb af transport v. Pia Brunn Poulsen, senior projektleder, Force Technology

Hvordan kan man konkret bruge betragtninger om totalomkostninger i indkøb af transport?

Case 3: Hør sidste nyt fra grøn frontløber om Indkøb af klimavenlig transport v. David Salomonsen, CSR chef, Københavns Kommune

Bliv inspireret af Københavns Kommunes erfaringer med indkøb af klimavenlig transport.

Case 4: Veje til grøn transport i Aarhus Kommune v. Sara Villemoes, specialkonsulent i Indkøb og Udbud, Aarhus Kommune

Et indblik i Aarhus Kommunes grønne transportplan med roadmaps for egen flåde og indkøbt transport.

12:45 – 13:00 Spørgsmål
13:00 – 13:05 Pause
Session III Inspiration fra Forum og POGI plus fejring af Verdens Bedste Indkøber
13:05 – 13:20 POGIs nye indkøbsmål v. Nanna Krog-Meyer, økonomichef i Gladsaxe Kommune og formand POGI

Præsentation af POGIs arbejde

13:20 – 13:45 Inspiration fra Forum

Temagruppe om indkøb af bæredygtigt IT v. Jacob Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv og næstformand i Forum.

Hvad kan vi lære af temagruppens arbejde?

Bæredygtige indkøbsprocesser og inventory management v. Luna Witt, seniorkonsulent, Deloitte

Hvordan styrer man bedst sine indkøbsprocesser og inventory?

Indkøb af bæredygtigt træ v. Morten Brodde, rådgiver og Relation Manager, FSC

Hvordan sikrer man bæredygtighed, når man køber træ?

13:45 – 13:55 Overrækkelse af pris ”Verdens Bedste Indkøber” v. Charlotte Sander, sekretariatsleder, IKA og Cecilie Schwartz Førby, udbudschef, Odense kommune

Vær med, når prisen ”Verdens bedste indkøber” overrækkes til en offentlig institution, virksomhed eller organisation, som har gjort et ekstra stort stykke arbejde med at bidrage til ét eller flere af Verdensmålene gennem deres indkøb.

13:55 – 14:00 Tak for i dag