Om partnerskabet

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Gennem Partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at Partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som danner grund for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler.

Mød vores medlemmer

 

Økonomiske og miljømæssige fordele

Der er både økonomiske og miljømæssige fordele ved at tilslutte sig partnerskabet:

Skyd genvej

  • Spar tid på at udforme egne grønne krav – benyt i stedet partnerskabet og dets fælles, grønne indkøbsmål
  • Del erfaringer med andre og få let adgang til miljøfaglig indkøbsviden

Bliv synlig

  • Gå foran og styrk jeres grønne image gennem partnerskabet
  • Få adgang til partnerskabets fælles markedsføring af de gode historier om grønne indkøb

Sammentænk miljø og økonomi

  • Tænk langsigtet og medregn hele produktets levetid. Miljø- og energirigtige produkter betaler sig på sigt
  • Gør det nemmere for leverandørerne at efterleve mere ensartede miljøkrav
  • Brug grønne indkøb som værktøj til at fremme grøn omstilling

Organisering

Partnerskabet er organiseret med en styregruppe, hvor indkøbs- og miljøchefer fra medlemsorganisationerne er repræsenteret. Formandskabet går på skift blandt medlemmerne. Lige nu deles det af økonomidirektør Nanna Krog-Meyer fra Gladsaxe Kommune og indkøbschef Anette Juhl Winter fra Aarhus Kommune.

Partnerskabet nedsætter løbende arbejdsgrupper arbejdsgrupper, som udvikler og opdaterer indkøbsmål og udveksler erfaringer på området.

Partnerskabet samarbejder også med andre indkøbsnetværk for eksempel SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) og KomUdbud.

Sekretariatet

Sekretariat for Grønne Indkøb fungerer som tovholder for arbejdet i partnerskabet og giver faglig bistand til udvikling af nye mål.

Alle offentlige organisationer er velkomne i Partnerskabet – jo flere der stiller de samme grønne indkøbskrav, jo større indflydelse har Partnerskabet over for leverandører og producenter.

Hvis du vil høre mere om, hvad det kræver at være medlem, så er du velkommen til at kontakte Sekretariatet:

e-mail: ansvarligeindkob@mst.dk

v/Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C