"

Artikel #IndkøbspolitikogStrategi – Regionerne klar med ny indkøbsstrategi – til glæde for patienter og klima

Danske Regioner har netop lanceret regionernes nye indkøbsstrategi frem mod 2025. Strategien skal sikre, at regionerne bliver endnu bedre til at købe de produkter, der har værdi for patienterne og gavner klimaet.


Tryghed og bæredygtighed kan godt gå hånd i hånd

I strategien udpeger regionerne blandt andet 30 pilotindsatser, der skal gøre regionerne bedre til at købe det, der giver mest værdi for patienterne – fra knæimplantater til de varme måltider. De succesfulde indsatser skal derefter bredes ud til hele landet.

Nogle af de produkter, der er lidt dyrere i indkøb, kan både give bedre behandling for patienterne og besparelser andre steder i det samlede patientforløb, lyder det fra Ulla Astman, Næstformand i Danske Regioner:

”… Det er afgørende, at vi køber det ind, der giver patienterne god og tryg behandling… Selvom det kan blive lidt dyrere på kort sigt at købe mere bæredygtigt, så kan det også spare os for omkostningerne senere hen.”

Flere miljøkrav til leverandører

Den nye indkøbsstrategi afspejler, at regionerne også ønsker at bidrage til den grønne omstilling af Danmark. Derfor vil man stille flere miljøkrav til de virksomheder, der leverer produkterne – for eksempel om at nedbringe mængden af plastemballage. Det fortæller Ulla Astman:

”I regionerne bærer vi også et ansvar for klimaet, og vi er klar til at yde vores del for at løse udfordringerne. På indkøbsområdet slår vi derfor nu fast, at vi er mere end parate til at samarbejde med erhvervslivet om at købe langt flere bæredygtige produkter, der ikke belaster klimaet”.

Hent hele indkøbsstrategien her