Rejsehold for Grønne og Cirkulære Indkøb

Rejsehold for Grønne og Cirkulære Indkøb blev nedsat som et initiativ under Miljøministeriet i efteråret 2021 og kørte frem til foråret 2022. Rejseholdet har haft til opgave at hjælpe private virksomheder i gang med endnu flere miljøvenlige indkøb til virksomhedernes egen drift – også betegnet indirekte indkøb – gennem både nyttige værktøjer og vejledning.


Virksomhedernes indkøb til den daglige drift – såsom møbler, transport, kontorudstyr og frokostordninger -udgør en væsentlig miljøpåvirkning, og der er derfor fortsat behov for, at virksomhederne øger deres bæredygtighedsarbejde i denne retning. Flere miljøvenlige indkøb hos de private virksomheder skal resultere i et lavere klima- og miljøaftryk fra de varer og services, der købes – til gavn for miljø og klima. Men de miljøvenlige indkøb kan også være til stor fordel for virksomheden selv og bl.a. give både økonomiske besparel­ser, sundere medarbejdere og bidrage positivt til virksomhedens profil – overfor både omverdenen og medarbejderne.

Rejseholdets fokus på at vejlede virksomhederne i den grønne omstilling er tiltrængt.

Virksomhederne er selv meget bevidste om den rolle, de spiller, og vi oplever en stigende efterspørgsel på viden om, hvordan de kan bidrage til et mere bæredygtigt forbrug; også i forhold til egen drift.

Virksomhedernes indkøb har været lidt oversete i deres strategier og indsatsplaner, så vi glæder os over, at vi med Rejseholdet har kunnet sætte skub i den del af bæredygtighedsarbejdet.

Susanne Ulrich, Kontorchef i Miljøstyrelsen

Undervejs i Rejseholdets arbejde blev både udfordringer og potentialer for flere miljøvenlige indkøb i private virksomheder afdækket, og med udgangspunkt i denne viden blev der afviklet en række virksomhedsforløb med praksisorienteret vejledning. Desuden blev der udviklet materiale, der kan hjælpe virksomhederne i gang med de miljøvenlige indkøb, herunder gode råd til at komme i gang med de første indledende skridt i processen, som kan ses i denne lille video:

Link til video


Desuden blev der udviklet seks produktspecifikke videoer, der giver en række konkrete råd til, hvordan virksomheden kommer i gang med at købe miljøvenlige varer og services. Følg linksene, læs mere og se de seks produktspecifikke videoer inden for følgende kategorier:

Rejseholdets arbejde er vel overstået, men der er stadig masser at tage fat på for de private virksomheder, der ønsker at være en aktiv del af den grønne omstilling og gennem deres indirekte indkøb styrke deres bæredygtighedsprofil, øge medarbejdernes trivsel, minimere klima- og miljøbelastningen, rykke markedet i en grønnere retning og derigennem hjælpe til den bæredygtige udvikling.

Rejseholdet blev afviklet som led i Strategi for Cirkulær Økonomi. Indsatsen blev koordineret og gennemført af PlanMiljø.

Læs mere:


Rejsehold for Grønne og Cirkulære Offentlige Indkøb

Rejseholdet besøgte 14 offentlige institutioner i perioden 2019-2020 med specifikke rådgivningsforløb, du kan finde alle værktøjerne, der blev udviklet i forbindelse hermed her Værktøjskasse til at komme i gang med grønne og cirkulære indkøb