Stor interesse for indkøb og verdensmål

Ny temagruppe sætter fokus på verdensmål og indkøb. Med indspark og inspiration fra Forum for Bæredygtige Indkøb, Københavns Universitet, Ørsted og ikke mindst et fuldt hus af indkøbere fra det offentlige og virksomheder kom de indledende diskussioner af udfordringer og muligheder inden for bæredygtige indkøb flyvende fra start.

Selvom det i praksis ikke altid er nemt at oversætte Verdensmålene til konkrete løsninger og handlinger, var der d. 11. december 2018 hos DIEH ikke tvivl om, at viljen er der, og at mulighederne for at rykke er store. Det var klart, da der blev holdt opstartsmøde for den nye temagruppe om Verdensmål og Indkøb.

– Keep it simple – tag et lille skridt ad gangen, lød opfordringen fra formand for Forum for Bæredygtige Indkøb og chefkonsulent i Miljømærkning Danmark, Rikke Dreyer, til mødedeltagerne. Hun opfordrede især til, at man i løbet af temagruppeforløbet får indsamlet nogle få gode praksisnære cases og gode råd til fælles inspiration.

Se ikke kun på hvad du gør, men det du kan gøre mere for

Formålet med temagruppen, der er oprettet i regi af Forum for Bæredygtige Indkøb, er at udforske sammenhængene mellem indkøb og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, og få inspiration til arbejdet med at fremme verdensmålene gennem indkøb. Hvordan kan man som indkøber i fx en kommune, region eller virksomhed bidrage til at fremme verdensmålene? Hvor meget må det koste? Behøver det altid koste mere? Og hvordan omsætter man egentlig verdensmålene til en håndterbar indkøbspraksis?

Når man skal have hul på, hvordan man arbejder verdensmålene ind i sin indkøbspolitik, fortalte projektleder og SDG-ekspert i DIEH, Janine Dortmundt, at

”det er vigtigt at se på verdensmål ikke kun som det man allerede gør, men det man kan gøre mere for. Og så altid at holde øje med, hvor man kan maksimere positive effekter, og hvor man kan minimere negative effekter”.

Business casen er afgørende for omstillingen

Til inspiration var Jens Christian Groth fra Ørsted inviteret til blandt andet at fortælle om selskabets Responsible Business Partnership programme. Som et eksempel på en virksomhed med en stærk business case i grøn omstilling og ansvarlige leverandørkæder, er det helt centralt for Ørsted at arbejde meget grundigt med partnere og leverandører.

Med ”en ambition om at hæve barren over det generelle compliance paradigme” fortalte Jens Christian Groth blandt andet om, hvordan Ørsted går i dialog med deres leverandører for at skabe yderligere løft. Det handler især ”om at komme væk fra en audit-stemning og i stedet tilstræbe en assessment og performance-forbedring-stemning”, forklarede han.

Derudover fortalte Martha Andhov, ekspert i offentlige indkøb ved Københavns Universitet, om de muligheder og begrænsninger, man som offentlig indkøber har i forhold til at integrere bæredygtighed i sine indkøb.

Hvad skal temagruppen fokusere på?

Det var på mødet ganske klart, at det for offentlige såvel som private indkøbere først og fremmest er vigtigt at få en forståelse af, hvor i ens indkøb man kan gøre den største forskel.

– En god øvelse for indkøbere er at starte med at gennemgå sin indkøbsportefølje for at kortlægge hvilke af de 17 verdensmål man i højere eller mindre grad kommer til at berøre. Og så er det rigtig interessant at se, hvilke afledte positive effekter, der over tid kan være, ud over de mål, der er ens hovedfokus, sagde Mikkel Stenbæk Hansen, der er direktør for DIEH.

En række centrale spørgsmål blev rejst i løbet af mødet. Fx hvordan verdensmålene kan bruges som innovations-værktøj? Kan vi kortlægge verdensmålene ift. forskellige indkøbskategorier (fx varer, tjeneydelser, bygningsprojekter)? Hvad er værktøjskassen gjort af – hvad kan fx mærkningsordninger levere? Hvor er udfordringerne størst? Hvor får man størst værdi af indsatsen? Og ikke mindst: Hvordan kan der tænkes nyt for at skabe økonomisk råderum til bæredygtige indkøb?

Vi ser frem til på det kommende møde i temagruppen d. 5. marts at dykke ned i og søge at besvare nogle af disse spørgsmål. Du kan følge temagruppens arbejde her.