Gratis seminar d. 8. oktober om substitution af uønsket kemi

For mange danske virksomheder giver det god mening at erstatte uønsket kemi i produkter, materialer
og processer med mindre skadelige alternativer. En substitution giver ofte en gevinst for både miljøet,
arbejdsmiljøet, sundheden og virksomhedernes konkurrenceevne. Samtidigt kan den bidrage til, at
det bliver nemmere at genanvende fx byggematerialer og emballager, da de farligste stoffer er faset
ud. Og endelig er substitution med til at understøtte den cirkulære økonomi – et højaktuelt emne for
mange danske virksomheder.
Arbejdet med substitution kan dog være en kompliceret sag at give sig i kast med, og der kan være
mange barrierer, der blokerer arbejdet. Derfor inviterer Center for Cirkulær Kemi danske virksomheder
til en inspirationsdag, hvor I:

  • Hører erfaringer fra andre udvalgte brancher. På dagen kommer vi både omkring barrierer
    og potentialer for virksomhederne.
  • Får den nyeste viden om den uønskede kemi og om substitution, så I bliver bedre klædt på
    til at gå i gang med substitution på jeres virksomhed.
  • Finder ud af, hvordan I kan bruge Center for Cirkulær Kemi. Måske har I et konkret projekt,
    vi kan hjælpe jer i gang eller videre med?