Artikel #Miljømærkning – Svanemærket industrivask er mere miljøvenlig end at vaske i almindelige vaskemaskiner

Foto: Elis Danmark A/S

At få tøjet vasket på et svanemærket og miljøoptimeret Berendsen-vaskeri er langt bedre for naturen og miljøet, end når borgernes tøj vaskes i almindelige vaskemaskiner.

Berendsen-vaskerier har lavere ressourceforbrug end Svanemærkets krav

Plejecentre og hjemmeboende borgere kan naturligvis købe svanemærkede vaskemidler – men hos Berendsen tilbyder vi svanemærket vaskeriservice, hvor alle dele af vaskeprocessen overholder Svanemærkets løbende skærpede krav om bl.a. at reducere forbruget af vand, energi og vaskemidler. Vores nuværende forbrug ligger endda under Svanemærkets krav, og vi måler hver måned vores forbrugstal per kilo vaskede tekstiler på alle vores vaskerier for at dokumentere, at vi hele tiden forbedrer os – ligesom hver maskines forbrug af vaskemidler beregnes og doseres præcist ud fra den enkelte vasks behov. Fra 2008 til 2018 har vi reduceret:

  • Vandforbruget med 33,25 %
  • Gasforbruget med 26,55 %
  • Kemikalieforbruget med 15,60 %
  • Elforbruget med 10,47 %

”Et svanemærket vaskeri bygger på et helhedsperspektiv. Det betyder bl.a., at det begrænser energi- og vandforbrug, at det begrænser miljøpåvirkningen fra den transport, der sker i distributionen – og at det anvender kemikalier, der lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. Samtidig strammer Svanemærket løbende kravene for at sikre en bæredygtig udvikling. Tallene fra Berendsen, som i mange år har haft svanemærket deres vaskeriservice, viser tydeligt, at kravene gavner både mennesker, miljø og jordens ressourcer”, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.