"

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell: ”Byerne trækker i arbejdstøjet rundt omkring i verden”

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester, Morten Kabell, fortalte torsdag om kommunens nye politik for miljømærker og gav gode råd til, hvordan de grønne indkøb kommer højt på dagsorden hos politikerne

Københavns Kommune har for nylig vedtaget ny politik med et krav om, at kommunen skal gå efter miljømærkede produkter i alle relevante indkøb og udbud. Københavns Kommune køber hvert år ind for mere end 300 mio. kr. inden for 26 områder, der potentielt kunne være miljømærket med Svanemærket eller EU-Blomsten. Der var derfor vægt og handling bag ordene, da Teknik- og Miljøborgmester, Morten Kabell, gik på scenen som hovedtaler til torsdagens konference om grønne indkøb i politik og praksis.

”I vores gældende indkøbspolitik står der, som i de fleste indkøbspolitikker, at vi skal spare penge. Og det er jo superfornuftigt at reducere de offentlige udgifter. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi gennem indkøbene tager et samfundsansvar”, sagde Morten Kabell til konferencens 90 deltagere og fortsatte: ”Vi skal tænke i miljø- og klimakrav, arbejdsmiljø og overenskomstmæssige forhold. Kort og godt, så skal vi tænke os om, når vi køber ind. For det er nogle store dagsordener, nogle vigtige dagsordener, som vi taber på gulvet, hvis vi ikke skubber på, for at markedet kan se det fornuftige i det.”

Københavns Kommune har en lang række områder, hvor grønne kriterier kommer i centrum, når produkter og services skal i udbud. Nogle områder er at betegne som standardindkøb, mens andre kræver mere innovative tilgange. Et eksempel er projektet BuyZet, som Morten Kabell introducerede: ”På transportområdet er der både store udfordringer og potentialer i forhold til indkøb og udbud, fordi de mange leverancer til alle vores adresser i København både giver lokal luftforurening, CO2-udledning, støj og trængsel. Vi er med i et stort EU-projekt, BuyZet, hvor vi undersøger, hvordan vi gennem vores egne indkøb kan fremme emissionsfri varelevering i København og samtidig bidrage positivt til ren luft og trængselsudfordringer. Og vi vedtog i december sidste år at stille skærpede transportkrav til levering af vores varer.”

Deltagerne til konferencen var spørgelystne, og Morten Kabell blev blandt andet spurgt, hvordan det var lykkedes at få de grønne indkøb så højt på dagsordenen hos de københavnske politikere. Til det lød svaret: ”Det er afgørende vigtigt, at man viser, hvordan grønne indkøb understøtter vores miljø- og klimamål – herved går det lettest igennem Borgerrepræsentationen. Her er miljømærkerne et godt eksempel”.