"

Temagruppe om grøn transport i værdikæden

Vil du blive klogere på grøn transport og være med til at udarbejde gode råd og anbefalinger til indkøbere af transport? Forum for Bæredygtige Indkøb inviterer dig til at deltage i en ny temagruppe for grøn transport. Temagruppen vil gennem 2-3 møder sætte fokus på, hvordan du som indkøber i offentlige institutioner, virksomheder eller organisationer kan fremme miljø- og klimahensyn i transportleddet af værdikæden ifm. indkøb af varer og tjenesteydelser. På baggrund af møderne formuleres anbefalinger til inspiration for hele branchen.

Transport – herunder transportleddet af alle værdikæder – belaster miljø og klima. Transportsektorens udledning af drivhusgasser er steget siden 2014[1] og udgør i dag omkring 28% af Danmarks totale udledninger[2]. Det skal vi gøre noget ved. Fra politisk hold er der stor fokus på området og der er taget konkret initiativer i form af bl.a. EU’s Clean Vehicles direktiv, som handler om at fremme renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransportsamt danske klimahandlingsplaner, som tilsammen signalerer stor forandring på området.

Deltag i temagruppen og få og del viden, erfaringer og inspiration omkring nuværende og kommende trends inden for eksempelvis køretøjer og drivmidler, samt hvilke krav man som indkøber, helt konkret kan stille til sine leverandører på transportområdet i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser.

Se programmet og tilmeld dig temagruppemøderne herunder. Har du spørgsmål vedrørende temagruppen, så kontakt Jacob Andersen på ja@dieh.dk.

Temagruppemøde 1: Perspektiver for fremtidens transport og grønne drivmidler [Dato: den 16. sep.]

På temagruppens første møde vil der blive sat fokus på, hvordan det forventes, at transportsektoren udvikler sig i fremtiden særligt ift. brugen af nye drivmidler, og hvilke muligheder og begrænsninger det giver for indkøbere ift. at fremme bæredygtighed i transportleddet af varernes værdikæde.

Se programmet og tilmeld dig her

Temagruppemøde 2: Hvordan sikrer man grøn transport i indkøb af varer og tjenesteydelser? [Dato: den 6. okt.]

På temagruppens andet møde vil der med cases fra ind- og udland blive sat fokus på, hvad man som indkøber af varer og tjenesteydelser i en offentlig institution, virksomhed eller organisation helt konkret kan gøre for at fremme grønne indkøb af varer og tjenesteydelser i transportleddet af værdikæden. Det er målet, at der på mødet bliver udviklet en række gode råd til indkøbere.

Se programmet og tilmeld dig her

Temagruppemøde 3: Præsentation og diskussion af oplæg til anbefalinger [afholdes d. 20. oktober online]

På baggrund af temagruppens to første møder udarbejdes anbefalinger til indkøbere af transport. Disse anbefalinger præsenteres og drøftes på dette møde.

Se programmet og tilmeld dig her


Kilder
[1] https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-05-18-danske-virksomheder-udleder-mere-CO2
[2] https://dce2.au.dk/pub/SR318.pdf