Artikel #Miljømærkning – Tredobling af svanemærket byggeri på 3 år

Af pressemeddelelsen udsendt af Miljømærkning Danmark den 23. marts 2021 fremgår det, “at antallet af svanemærkede byggerier er tredoblet på bare tre år“.

Læs mere her 

Kilde: Miljømærkning Danmark den 23. marts 2021: https://www.ecolabel.dk/da/aktuelt/nyheder/2021/3/tredobling-af-svanemaerket-byggeri-paa-tre-aar