Verdensmålsnetværk for regioner og kommuner

Er verdensmålene vigtige for dig og har du lyst til at deltage i et tværfagligt netværk, der skaber øget vidensdeling og som tilbyder metoder og værktøjer til regioner og kommuner, der ønsker at arbejde aktivt med verdensmålene? Så sæt første kryds i kalenderen torsdag den 22. august 2019 kl. 10.00 til 17.00

Det er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid. Alle lande i verden skal påtage sig et fælles ansvar og producere, forbruge og agere bæredygtigt. Men hvordan skal vi gøre det?

De 17 verdensmål – SDG’erne (Sustainable Development Goals) – dækker meget bredt. Når vi i regioner og kommuner skal udvikle nye strategier og planer, skal vi forholde os aktivt til verdensmålene. Men hvordan kan regioner og kommuner bidrage med løsninger, der bringer os tættere på at nå flere mål?

Hvem er du?

Netværket er tværfagligt og henvender sig til forskellige aktører i kommuner og regioner. Du kan komme fra en udviklingsenhed, HR-enhed, byggeorganisation, FM-enhed, teknisk afdeling, driftsafdeling, miljøenhed, serviceafdeling, stabsfunktion, kvalitetsafdeling eller noget helt andet. Du er typisk enhedschef, kontorchef, chefkonsulent, specialkonsulent, arbejdsmiljøchef eller direktør. Du kan også være politisk aktiv i regionsråd eller kommunalbestyrelse, men har fokus på strategi- og planniveau.

Hvad får du?

 • Adgang til nyeste viden og værktøjer – både strategisk, taktisk og operationelt
 • Kompetenceudvikling
 • Vidensdeling i bredeste forstand
 • Udbygning af dit netværk
 • Inspiration til at tage handsken op i forhold til at arbejde konkret med verdensmålene
 • Viden om erfaringer, ressourcepersoner, projekter og ansøgningsmuligheder
 • Mulighed for at medbringe en kollega. Tirsdag den 25. februar 2020 må du tage en kollega eller anden ressourceperson
  med på netværksdagen

Hvad ser vi på og hvordan?

Netværket har fokus på aktivt at arbejde med FN’s verdensmål indenfor følgende brede vifte af fagområder:

 • Affald og genanvendelse
 • Arbejdsmiljø
 • Byggeri, anlæg og faciliteter
 • Energi
 • Indkøb
 • Innovation, udvikling og vækst
 • Ligestilling, trivsel, sundhed
 • Miljø, klima, vand
 • Trafik og infrastruktur
 • Uddannelse og forskning

Arbejdet formidles og tilvejebringes netværkets deltagere på flere forskellige måder

 • Inspirerende indlæg fra firstmovers
 • Introduktion til og arbejde med værktøjer, der kan omsætte verdensmålene til konkrete handlinger og muligheder
 • Studiebesøg
 • Udfordre hinanden i faciliterede, effektive processer og øvelser
 • Arbejde casebaseret med egne og andres udfordringer
 • Løbende feedback og evaluering
 • M.fl.

Fagområder og arbejdsmetoder skræddersyes efter deltagerne i netværket, så du har selv mulighed for at påvirke det.

Hvornår?

Netværket mødes første gang torsdag den 22. august 2019 kl. 10.00 til 17.00.

Netværket etableres for perioden 1. august 2019 til 1. maj 2020. I foråret 2020 evaluerer vi, og beslutter sam­men det videre forløb, behov og muligheder.