Kom godt i gang med bæredygtige indkøb

Der er mange gode grunde til at købe bæredygtigt ind. Helt grundlæggende handler det om at drive en miljøbevidst, samfundsansvarlig og rentabel forretning. I mange organisationer udgør miljøbelastningerne fra indkøb langt den største del af organisationens samlede miljøbelastninger. Ligeledes kan sociale hensyn i organisationens indkøb skabe store forbedringer blandt egne ansatte og medarbejdere i leverandørkæden.

Bæredygtige indkøb vil ofte give konkrete besparelser i form af reduceret ressourceforbrug, transport, udskiftningskøb og bortskaffelsesomkostninger. Samtidig er bæredygtige indkøb god risikostyring, da de foretages ud fra et helhedsperspektiv. På den måde opnår man både et overblik over de direkte udgifter som anskaffelsespris, driftsomkostninger, ressourceforbrug og senere bortskaffelse og de indirekte omkostninger, der kan ramme organisationen i form af forurening, dårlige arbejdsforhold, strammere lovkrav og negativ presseomtale. Dertil vil bæredygtige indkøb ofte resultere i højere kvalitet af varer og tjenesteydelser samt tilføre ny viden og kompetencer, der kan fremme innovation og dermed bane vejen for at udvikle nye produkter og åbne nye markeder.

Her får du 5 gode råd til at komme godt i gang med bæredygtige indkøb:

1. Skab opbakning i organisationen

Det er vigtigt, at du som det første skaber opbakning internt i organisationen til arbejdet med bæredygtige indkøb. Som på alle andre områder er ledelsesopbakning en forudsætning for fokus og fremdrift i arbejdet. Det kan derfor være en god ide at formulere nogle målsætninger for arbejdet som ledelsen er med til at formidle til organisationen. Bæredygtige indkøb kan med fordel indgå som en integreret del i jeres CSR-indsats.

2. Skyd genvej og kopier andres løsninger

Start med de lavt hængende frugter og de produktområder, hvor det er relativt let at stille miljømæssige og/eller sociale krav. Det kan f.eks. være områder, hvor der kan henvises til miljømærker, hvor der er udviklet miljøkriterier eller andres har udviklet gode løsninger til bæredygtige indkøb som du kan kopiere. Der er masser af genveje, som du kan bruge til at opnå resultater hurtigere og holde momentum.

[Link til Casesiden og POGIs indkøbsmål]

3. Få overblik over relevante værktøjer

Der findes en række værktøjer, der kan hjælpe dig med at købe bæredygtigt ind. Hvilke værktøjer du skal bruge afhænger af hvilket produkt du skal købe eller produktområde du skal lave et udbud for. Er du offentlig indkøber og skal lave et udbud, så er det en god idé at starte med at tjekke portalen ”Den ansvarlige indkøber”. Her kan du få konkrete input til hvilke krav, du kan stille til en lang række produkter og ydelser. Du får forslag til formuleringer af miljø- og etiske krav samt sociale klausuler og arbejdsklausuler, som kan kopieres direkte ind i udbudsmaterialet.

[Link til Værktøjssiden]

4. Involvér de rette internt i organisationen

Det er vigtigt fra starten at involvere de rette personer i organisationen og gå i dialog med dem om mulighederne og konsekvenserne ved at efterspørge bæredygtige produkter. Bæredygtighed påvirkes af selve produktet eller servicen der indkøbes, men i høj grad også af adfærden i omkring det indkøbte produkt. Det kan også handle om at sikre at jeres indkøbspraksis ikke modarbejder jeres bæredygtighedskrav, f.eks. jeres krav til leveringstid.

5. Tal med branchen

Leverandørerne har tit den bedste og mest opdaterede viden om hvad der kan lade sig gøre. Gå i dialog med leverandørerne om hvad de kan tilbyde af bæredygtige løsninger og hvilke miljømæssige og sociale kriterier de mener der bør opstilles.

[Link til Værktøjssiden – Inspiration til markedsdialog]

De tre søjler i Bæredygtige Indkøb

Figuren nedenfor viser hvad bæredygtige indkøb består af og hvilke initiativer, aktører og værktøjer der understøtter dette i Danmark.