Værktøjer

Her får du en kort introduktion til en række værktøjer, som kan hjælpe dig med at købe bæredygtigt ind.

Den ansvarlige indkøber

“Den ansvarlige indkøber” er en hjemmeside, hvor indkøbere i den offentlige sektor kan finde viden om miljøkrav, sociale og etiske krav, arbejdsklausuler samt EU’s kriterier for offentlige grønne indkøb og nationale vejledninger på området. Hjemmesiden giver konkrete forslag til hvilke sociale og miljømæssige krav, der kan stilles i udbud af produkter og services indenfor 75 forskellige indkøbskategorier. Hjemmesiden indeholder desuden vejledning og tekst, som kan kopieres direkte ind i et udbudsmateriale.

Bag hjemmesiden står Erhvervsministeriet, Miljø- og fødeministeriet, KL, Danske Regioner, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Cabi og SKI.

Besøg “Den ansvarlige indkøber” her.

Værktøjer til beregning af totalomkostninger (TCO)

Miljøstyrelsen har udarbejdet 13 værktøjer til at beregne et produkts totalomkostninger (TCO) samt to korte film der introducerer TCO. Totalomkostninger medregner driftsudgifter som fx energiforbrug, og anvender man totalomkostninger fremfor indkøbspris som tildelingskriterium i udbud, bliver det nemmere for indkøberne at købe den vare der bedst kan betale sig i længden.

Se filmen “TCO i tre trin” her

Se filmen “Sådan vælger du det produkt, der samlet set er det billigste” her

Find TCO værktøjer og brugsvejledninger her

Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om TCO har udarbejdet et katalog med råd og vejledning. Find kataloget her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en vejledning til brug af TCO i udbud: Totalomkostninger – praktisk vejledning til offentlige indkøbere.

Inspiration til markedsdialog

Markedsdialog kan være centralt for at opnå bæredygtige indkøb, men det er afgørende at kende de udbudsretsligt regler på området. Der findes en række værktøjer, hvor både indkøbere og leverandører kan få inspiration og vejledning.

Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om markedsdialog har udarbejdet et Vejlednings- og inspirationskatalog om markedsdialog.

Region Syddanmark har udviklet værktøjerne “Dialoghjulet” (hent) og “Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud” (hent).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udviklet værktøjerne:

  • Muligheder for dialog ved udbud (hent)
  • Sociale hensyn og miljøhensyn ved offentlige indkøb (Vejledning-om-sociale-og-miljoehensyn)
  • Udbud af Videnrådgivning – vejledning for praktikere (især kapitel 1,3 og 4 relaterer til markedsdialog) (hent)

Guides til cirkulære indkøb

Gennem indkøb kan man efterspørge løsninger, der fremmer cirkulær økonomi og dermed bidrager til grøn omstilling. Både Forum for Bæredygtige Indkøb og Dansk Erhverv har udgivet udførlige guides til cirkulære indkøb. Eksempler på cirkulære indkøb er indkøb af møbler, der efter endt brug kan istandsættes og genbruges, indkøb af IT-udstyr, der istandsættes og opgraderes, og arbejdstøj, der tages tilbage af producenten og genanvendes.

Læs Forum for Bæredygtige Indkøbs guide til cirkulære indkøb (hent).

Læs Dansk Erhvervs guide cirkulær økonomi i handlen (hent).

Indkøb og verdensmål

Et indblik i værktøjskassen, de gode eksempler og tips

Læs Forum for Bæredygtige Indkøbs pjece her (hent).

Yderligere links: Temagruppen for Indkøb og Verdensmål

Vejledning til bæredygtige indkøb af plastemballager og engangsplastprodukter

Forum for Bæredygtige Indkøb har i 2019 haft en temagruppe, hvor konsekvenserne af EUs engangsplastdirektiv er blevet diskuteret. Slutproduktet fra temagruppen er nu udkommet i form af en vejledning målretttet indkøbere og udbudsansvarlige i både offentlige institutioner og private virksomheder, som ønsker at købe bæredygtige plastemballager og engangsplastprodukter. Vejledningen giver en række gode råd til, hvordan indkøbet kan tilrettelægges og prioriteres.

Vejledning i bæredygtigt indkøb af plastemballager og engangsplastprodukter

Vejledning i energieffektivitet

På Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk kan du få et overblik over energirigtige produkter, udstyr til besparelser, beregningsværktøjer og gode råd til energirigtig adfærd. Der er konkrete indkøbsanbefalinger med minimumskrav til alt fra computere og netværksudstyr til rengøring og storkøkkenudstyr.

Besøg hjemmesiden her.

Miljømærker

Miljømærker kan være en nem måde at stille krav om bæredygtighed ved indkøb og udbud. Bogen ”Mærk din forretning”  giver et godt overblik over mærkningsordninger, og kan støtte dig i at vurdere mærkernes troværdighed og markedsværdi for din forretning.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har også lavet en lille oversigt over udvalgte gode miljømærker “Miljømærker: Få styr på Svanen, Blomsten og alle de andre“.

Her får du en kort introduktion til de officielt anerkendte miljømærker:

FSC-mærket

FSC er en international non-profit mærkningsordning til produkter af træ og papir. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordenlig sikkerhedsudstyr og løn.

Læs mere om FSC her:

Svanemærket og EU-Blomsten

Det nordiske miljømærke Svanemærket og det europæiske miljømærke EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. Begge mærker stiller skrappe miljøkrav i alle relevante faser af et produkts livscyklus og skrappe krav til kemikalier. Kravene evalueres og skærpes regelmæssigt på baggrund af den nyeste viden og udvikling i markedet. Miljømærkning Danmark certificerer og kontrollerer at produkter og serviceydelser lever op til kravene. Miljømærkerne kan bruges i indkøb til at stille enkle, skrappe og relevante miljø- og kemikaliekrav til produkter og ydelser.

Få en udførlig guide til brug af Svanemærket og EU-Blomsten i udbud her.

Økologimærket

Det røde Ø-mærke med teksten “Statskontrolleret økologisk” fortæller, at det er de danske myndigheder, der har ført kontrol med den gård eller den virksomhed, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket et økologisk produkt.

Læs mere her.

Ledelsessystemer

Ønsker man ved indkøb og udbud at opfordre til eller stille krav om at ens leverandører arbejder systematisk med at sikre løbende forbedringer af miljømæssige og sociale forhold kan man med fordel bruge internationalt anerkendte ledelsessystemer som reference.

På Dansk Standards hjemmeside kan du læse mere om de internationalt anerkendte standarder for CSR og miljø- og energiledelse fra International Organization for Standardization (ISO):

Værktøjer til støtte for leverandørers bæredygtighedsindsats

Der findes også en lang række andre værktøjer der kan støtte leverandører i at blive udvikle mere bæredygtige produktioner og produkter.

CirkulærVirksomhed.dk er Miljøstyrelsens portal med råd og vejledning til små og mellemstore virksomheder om at komme i gang eller videre med cirkulær økonomi. Læs her: https://cirkvirk.dk/

Klimakompasset er et webbaseret værktøj, hvor virksomheder kan få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Læs her http://www.klimakompasset.dk/

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring handler om at samarbejde med leverandører om at sikre, at de agerer samfundsansvarligt og har en tilsvarende dialog med deres leverandører. Det er især vigtigt at have fokus på højrisikoleverandører, der fx kommer fra brancher, der er kendt for at have særlige udfordringer eller lande, hvor national lovgivning og internationalt anerkendte principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption ikke fuldt ud respekteres.

CSR Kompasset

CSR Kompasset er et gratis online-værktøj til ansvarlig leverandørstyring lavet i samarbejde mellem Erhvervsministeriet og DI. Værktøjet indeholder gode råd, cases, skabeloner, nyttige links m.v. som er målrettet mindre og mellemstore virksomheder. Værktøjet hjælper virksomheder med at efterleve internationale retningslinjer for virksomheders samfundsansvar i leverandørkæden blandt andet FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP) og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

Læs mere her: www.csrkompasset.dk

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har sammen med SKI udarbejdet en guide til kommuner, der skal i gang med at gennemføre etiske indkøb. Guiden giver forslag til en etisk indkøbspolitik og indeholder en konkret handlingsplan til, hvordan en sådan indkøbspolitik udmøntes i praksis.

Find guiden her.

Europæiske værktøjer og guides til grønne indkøb

Europa-Kommissionens værktøjskasse for grønne offentlige indkøb

Europa-Kommissionens generaldirektorat for miljø har udarbejdet en værktøjskasse til brug for grønne offentlig indkøb. Værktøjskassens første del rummer strategisk og økonomisk information om grønne offentlig indkøb, argumenter for en grøn indkøbsstrategi og hjælp til at udvikle en handlingsplan, der gradvist implementerer grønne indkøb.

Værktøjskassens anden del omhandler juridisk vejledning i at integrere miljømæssige kriterier i den offentlige indkøbsproces i respekt for EU’s indkøbsregler.

Tredje del af værktøjskassen er konkrete eksempler på miljøkriterier, der kan anvendes i udbudsmateriale.

Besøg Europa-Kommissionens værktøjskasse for grønne offentlige indkøb “GPP Training Toolkit“.

Besøg Europa-Kommissionens hjemmeside for offentlige grønne indkøb “Green Public Procurement“.

Europa-Kommissionens håndbog i grønne indkøb “Buying green! A handbook on green public procurement“.

Hent Europa-Kommissionens vejledning i “Sociale hensyn ved offentlige indkøb“.