"

Webinar-undervisning i TCO værktøj for motorkøretøjer – Fra leverandørens synspunkt

Miljøstyrelsen udbyder undervisning for leverandører i brugen af Miljøstyrelsen nye TCO-værktøj for motorkøretøjer

Intelligent offentligt indkøb handler om at sikre omkostningseffektive indkøb – ikke bare i indkøbssituationen, men også i driftsfasen og afhændelsesfasen – samt at benytte den offentlige efterspørgsel strategisk til at fremme markedet for innovative, grønne og ressourcebesparende produkter. Det kan brug af TCO i offentlige indkøb være med til at bane vejen for.

Denne sommer blev der lanceret nye TCO-værktøjer til beregning af totalomkostninger for motorkøretøjer. De offentlige indkøbere har allerede modtaget undervisning i brugen af det nye værktøj, hvorfor FORCE Technology og Miljøstyrelsen nu inviterer leverandørerne til webinar om TCO-værktøjer for motorkøretøjer set fra leverandørens synspunkt. Bemærk, at webinaret er rettet mod leverandører af motorkøretøjer.

Udbytte

Webinarerne vil være en gennemgang af, hvordan værktøjerne virker og vil fokusere på de felter, som leverandører skal udfylde i forbindelse med offentlige udbud. Der kræves ingen særlige forudsætninger, men det kan evt. være en fordel på forhånd at have orienteret sig kort i vejledningerne og TCO-værktøjerne, som vil blive tilsendt forud for webinaret.

Efter webinaret får deltagerne, som noget særskilt, mulighed for at afprøve værktøjerne derhjemme og efterfølgende stille spørgsmål til oplægsholderne i en periode på 14 dage.

  • Indsigt i totalomkostninger på området for motorkøretøjer (benzin, diesel, el og hybrid)
  • Forståelse for de bagvedliggende beregninger i værktøjerne
  • Mulighed for at stille spørgsmål til værktøjerne i en periode på 14 dage efter afholdelse af webinaret.

Undervisningsforløbene vil blive afholdt d. 25. november og d. 3. december.